Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Slik bruker du katalogen

Miljøutfordringenes omfang og kompleksitet gjør at en trenger en bred og variert verktøykasse som kan brukes til å sette sammen egnede tiltakspakker. Det er også nødvendig at både offentlige og private aktører og styresmakter på alle nivå i samfunnet bidrar.

 

Tiltakskatalogen Transport, miljø og klima er laget for å stimulere til slik innsats gjennom å presentere forskningsbasert kunnskap om ulike miljø- og klimatiltak og deres virkninger. Vegtrafikken står for de største miljøutfordringene i transportsektoren og den første versjonen av Tiltakskatalogen fokuserer derfor på vegtransport. På sikt er det ønskelig også å få med tiltak rettet mot de andre transportgrenene.

Alle tiltakene i katalogen er beskrevet på samme måten. Feltene øverst på siden og i venstre og høyre marg gir hele tiden oversikt over hvor du befinner deg innenfor denne strukturen og også hvor i det enkelte kapittel du befinner deg. En egen Weblog gjør det lett å finne tilbake til steder som du nettopp har besøkt.

Finne tiltak rettet mot et bestemt miljøproblem

Hvis du er ute etter å finne ut hvordan et bestemt miljøproblem kan håndteres, kan du gå til miljøsøkeordene i høyre spalte eller bruke søk i fritekst-funksjonen. Alle tiltak vil bli kodet ut fra hvilke miljø- og klimaproblem de kan ha effekt på. Stikkordene står også under headingen på hvert tiltak.

Støtte til tiltakspakker

Siden transportens miljø- og klimaproblemer er mange og sammenhengene komplekse trenger man normalt flere tiltak eller tiltakspakker for å nå sine mål. Punkt 3 ”Supplerende tiltak” i hver tiltaksbeskrivelse kan være til hjelp få fram slike koplinger. Her angis andre tiltak som kanskje er nødvendige for å få den ønskede effekt. På sikt er det tenkt å få inn en tiltaksgruppe med eksempler og effektvurderinger av tiltakspakker i katalogen.