Redaktør: Transportøkonomisk institutt


Transportomfang

Tiltak som kan bidra til å begrense behovet for transport

Kommunikasjonsteknologi


Transportmiddelfordeling

Tiltak som kan medvirke til en miljømessig sett god transportmiddelfordeling

Miljøteknologi

Tiltak som vha teknologi gir mer miljømessig sett effektive kjøretøy, drivstoff, bildekk og også mer miljøvennlig atferd i trafikken

Støyreduserende grep


Trafikkregulering

Tiltak som flytter eller regulerer trafikken fra steder, tidsrom og/eller med fart som medfører særlige ulemper

Tilpasning

Tiltak som sørger for at miljøet beskyttes fra belastende trafikk eller at man tilpasser aktiviteten til de miljøproblemer man ikke har kunnet håndtere med andre tiltak.