Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Finansiører

Som en del av etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport, har Statens vegvesen ved Vegdirektoratet bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) utvikle Miljøhåndboken til en tiltakskatalog for transport, miljø og klima. Transnova har også medvirket i arbeidet og støttet prosjektet økonomisk. Det arbeides med å involvere flere myndigheter; Samferdselsdepartementet, Miljøvernsdepartementet, Jernbaneverket og Klima- og forurensningsdirektoratet.

 

Tiltakskatalogen skal fungere som formidlingsplattform for ulike prosjekter som Statens vegvesen og Transnova, finansierer. Det er også lagt opp til at TEMPO-prosjektet under Norges forskningsråd, som skal utvikle kunnskap om klimatiltak, kan bruke Tiltakskatalogen som plattform. Uavhengig av finansiering skal forskningsmiljø fra hele landet kunne formidle sine resultater i Tiltakskatalogen og bidra til å omtale tiltak innen områder hvor de har bred forskningsbasert kompetanse.  

Tiltakskatalogen er nettbasert, men brukerne kan lett skrive ut og/eller kopiere deler av katalogen. Kilde skal oppgis ved kopiering.